Чёрная пятница!!!

X2017 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,30 м 11 ft до 50 г Фидерное удилище       7000   дарим ALLUX VELVET 4008 
X2020 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,60 м 12 ft до 90 г Фидерное удилище       8550   дарим Balzer Zammataro 8400 LF
X2021 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,90 м 13 ft до 90 г Фидерное удилище       7500   дарим ALLUX PRIDE FEEDER MASTER 6510 PRO
X2038 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,30 м 11 ft до 120 г Фидерное удилище       7000   дарим ALLUX PRIDE FEEDER MASTER 6010 PRO
X2022 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,60 м 12 ft до 120 г Фидерное удилище       7500   дарим ALLUX PRIDE FEEDER MASTER 6010 PRO
X2023 ALLUX PRIDE MASTER CLASS 3,90 м 13 ft до 120 г Фидерное удилище       7500   дарим ALLUX PRIDE FEEDER MASTER 6510 PRO
Фильтр